Muskarinik Reseptörüne Özgü Agonist ve Antagonistlerin , İnsan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Sitokrom C, Kaspaz 3, 8ve 9 Ekspresyonuna Etkileri


Kanlı Z., Aydın B. , Cabadak H.

31.Ulusal Biyofizik Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.30-31

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.30-31

Özet

Amaç: K562 hücreleri miyeloid lösemi, normal miyeloid gelişiminde, farklılaşmanın kontrolünde ve gen ekspresyonu çalışmalarında kullanışlı bir model sistemdir. K562 hücre soyu granülosit soyunun erken farklılaşma evresini temsil eder, insan natural killer hücre tayininde hassas hedef hücre olarak kullanılır. Pilokarpin M3'e özgü bir muskarinik reseptör agonistidir. Önceki çalışmalarımızda M2, M3 ve M4 muskarinik reseptörlerinin K562 hücre çoğalmasında rol oynadığı ve kolinerjik agonist, karbakolün (CCh) serumsuz kültür ortamında hücre çoğalması uyardığı ancak serum varlığında hücre çoğalmasını inhibe ettiği gösterilmiştir. M3 agonisti, pilokarpin serum varlığında hücre çoğalmasını çok az arttırmıştır.

Bu çalışmanın hipotezi; M3 muskarinik reseptör agonisti, pilokarpin, Tümör Nekrozis Faktör (TNF-a) ve Epidermal büyüme faktör inhibitörü PD153035, kaspaz 3-8-9 ve sitokrom C ekspresyonunu değiştirir.

Gereç ve yöntem: Hücre canlılığı Tripan mavisi ile değerlendirildi. TNF-a, PD153035,  Pilokarpin ve M3 antagonisti (4DAMP) varlığında BrdU kiti kullanılarak hücre çoğalması ,  ve  Kaspaz 3-8-9 , Siktokrom C ekspresyonu western blot yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: Nöronal olmayan kolinerjik sistemin kanser hücrelerinde farklı rolleri tanımlanmıştır. Daha önceki çalışmalarımızda pilokarpinin hücre proliferasyonunu çok az arttırdığını göstermiştik. Bu çalışmada, Pilokarpin, TNF-a ve PD153035 apoptoz yolağında etkin mediatörler olan kaspazlarda ve  sitokrom c ekspresyonunda değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir.

Sonuç: M3 Muskarinik reseptör agonisti ve antagonistinin Kaspaz sinyal yolaklarında potansiyel  rolü olduğunu ortaya koymaktadır.