Ethnic Groups and Ethnic Seperatism as an Object of International Relations


Creative Commons License

Doğan E.

Global Strateji Dergisi, vol.3, no.10, pp.49-63, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 10
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Global Strateji Dergisi
  • Page Numbers: pp.49-63

Abstract

Bu makalede ulus devletlerin en önemli sorunlarından biri olan etnik milliyetçilik ve etnik ayrılılıkçılık fenomenleri üç farklı faktör üzerindeki artıcı ya da hafifletici etkileri üzerinden ele alınacaktır. Yazı etnik meseleleri, meselelerin niteliğini ve şiddetini belirleyen üç farklı boyut üzerinden ele almaktadır. Bunlar, ulus devletlerin azınlıklara karşı tutumu (dahil edici ya da dışlayıcı), etnik grupların merkezle olan ilişkisini belirleyen siyasi kültür (merkeze yakın olma ya da merkezden uzak durup sert pazarlık etme) ve uluslararası topluluğun etnik meseleler karşısında takındığı tutumdur (ilgili ya da ilgisiz olma). Yazının temel iddiası bu üç eksendeki değişkenlerin derecesinin ve ortaya çıkan üçlü kombinasyonunun etnik meselelerin nasıl şekilleneceğini belirlediğidir.