Robots and Apparel Manufacturing


Creative Commons License

Özbek A. , Pekinalp O.

5. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2021, vol.2021, no.8, pp.592

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2021
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.592

Abstract

Robots; It is widely used in many industries, including computer-electronics, electrical appliances, electrical appliances, transportation vehicles and machinery. In the garment sectors; Until recently, Due to reasons such as the existence of cheap labor from Asia and the difficulty of processing fabrics with robots, they could not become widespread due to insufficient investment.. However, working for reasons such as the increase in labor workforce and the increase in the cost of employment, clothing enterprises have advanced with robot technologies. Thus, various robot development studies have started to be used in garment production. Within the scope of this study, the sub-stages of garment sector production; Robots for fabric spreading, cutting, sewing, ironing, quality control and packaging site and / or robots in the development phase were identified and analyzed from the literature. According to the data obtained; An important step has been taken in the development of robots for sewing and ironing. But the same situation; not available in the spreading, cutting, quality control and packaging areas. New R&D studies are needed for these stages. As a result, it is predicted that robots will change the production production flow significantly, although not in the near future.

Robotların; bilgisayar-elektronik, elektrikli ekipmanlar, ev aletleri, ulaşım araçları ve makine gibi endüstriler başta olmak üzere pek çok endüstride her geçen gün kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır. Hazır giyim endüstrisinde ise robot kullanımı; yakın geçmişe kadar Asya kaynaklı ucuz işgücünün varlığı, kumaşların esnek malzemelerden oluştuğu için robotlarla işlenmelerinin zorluğu, robot yatırım maliyetinin yüksekliği gibi nedenlerle yeterince yaygınlaşamamıştır. Fakat son yıllarda hazır giyim endüstrisinde; işgücü maliyetinin yükselmesi, nitelikli çalışan ihtiyacının artması, tüketicinin taleplerinin artması gibi sebeplerle hazır giyim işletmeleri robot teknolojilerine yatırım yapmaya başlamıştır. Bu durum da robot geliştirme çalışmalarını desteklemiştir. Bu çalışmaların ilk sonuçlarına göre; monoton çalışma gerektiren hazır giyim üretim safhaları için robot geliştirmenin daha kolay ve uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan bu çalışma kapsamında, hazır giyim üretiminin alt safhaları olan; serim, kesimi, dikim, ütüleme, kalite kontrol ve paketleme faaliyetleri için geliştirilmiş ve/ya geliştirme aşamasındaki robotlar literatürden tespit edilmiş ve incelenmiştir. Elde edilen verilere göre; dikiş ve ütüleme için robot geliştirme çalışmalarında önemli bir aşama kat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat aynı durum; serim, kesim, kalite kontrol ve paketleme alanında mevcut olmayıp, bu alanda tespit edilen çalışmaların genellikle otomasyon çalışmaları olduğu şeklindedir. Bu alanlarda robot geliştirmek için daha fazla Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç olarak ise çok yakın gelecekte olmasa da robotların gelecekte hazır giyim üretim akışını önemli oranda değiştireceği sonucuna varılmıştır.