Verilerin Lineer iç ilişkili olduğu lojistik regresyonda bazı yanlı parametre kestiricileri ve en küçük kareler ortalamasına göre karşılaştırmaları


URGAN N. N. , TEZ M.

5.İstatisitik Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye