Işık Borusu ve Power LED lerin Dahili Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılması


Kıyak İ. , Kaya E.

3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik ve Teknolojileri Dergisi, cilt.8, sa.242, ss.122-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 242
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: 3e Electrotech Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik ve Teknolojileri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.122-128

Özet

Enerjinin yeterli, zamanında, ekonomik, güvenilir ve temiz olarak sağlanması günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Yapay ışığın bulunması, bilim tarihinde insanlığın modern hayata geçişinde rol oynayan en önemli usurlardan biri olarak kabul edilir. Doğal aydınlatma kullanımı, enerji verimliliği kapsamında özellikle son on yılda inşa edilen yapılarda ön plana çıkmaya başlanmıştır. Doğal ışığın var olduğu zamanlarda aydınlatma gereken mekânlarda kullanımı büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayacaktır. Doğal aydınlatma sistemleri ile uyumlulukları ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması yönelik çalışmalar günümüzde hız kazanmaktadır. Bu kapsamda düşük enerji tüketimleri, ışık akısı verimlilikleri ve uzun süre aynı ışık akısı değerlerini koruyabilme özelliği ile LED’ler öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, aydınlatmada enerji talebinin hızla arttığı günümüzde hem önemli oranda enerji tasarrufu sağlamak hem de görsel konfor sağlamak için ışık borusu ve LED aydınlatma sistemlerini tanıtmaktır. Ayrıca ışık borusu ve LED’li aydınlatma sistemlerden örnek projeler sunarak   yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.