The Social and Professional Attitudes of University Librarians in Istanbul Towards Digital Culture


Creative Commons License

Karagözoğlu Aslıyüksek M.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Dergisi Dijital Kültür Özel Sayısı, vol.30, no.8, pp.237-270, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 8
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Dergisi Dijital Kültür Özel Sayısı
  • Page Numbers: pp.237-270

Abstract

This study seeks to highlight the social and professional attitudes of the members of the staff employed in university libraries in Istanbul towards digital culture. In this context, a questionnaire was conducted to the 220 staff members of  university libraries and  results were analyzed using the SPSS 19 program. The overall results of the research have revealed that university librarians in Istanbul have been influenced by digital culture and that they actively use the Internet and social media. Some librarians, on the other hand, are not able to transform the digital culture into a life culture that will shape their professional approach. The social and professional attitudes of librarians working in university libraries that serve in the digital cultural environment can be seen to vary across the parameters like gender, age, educational background, Internet and social media consumption habits. 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki üniversite kütüphanelerinde çalışan meslek elemanlarının dijital kültür karşısındaki sosyal ve meslekî tutumlarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 220 üniversite kütüphanesi personeline anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS 19 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, İstanbul’daki üniversite kütüphanecilerinin dijital kültürden etkilendikleri ve İnternet ile sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Öte yandan, bazı kütüphanecilerin dijital kültürü mesleki yaklaşımlarını şekillendirecek bir yaşam kültürüne dönüştüremedikleri ortaya çıkmıştır. Dijital kültür ortamında hizmet veren üniversite kütüphanesi çalışanlarının dijital kültüre ilişkin sosyal ve meslekî tutumları, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, İnternet ve sosyal medya kullanım alışkanlığı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.