Main Novelties Introduced By The Amendment in The Swiss Civil Code Pertaining to the Protection of the Elder


Erlüle F.

5. Asoscongress Uluslararası Hukuk Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.2-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-28

Abstract

Life expectancy and diseases related to the elderliness have been started to increase as a result of change in the social life and developments in the field of medicine. In order to find solution to the problems experienced in this respect, many European countries have amended their regulations regarding protection of adults. Among amendments regarding the Law of Protection of Adults, the amendment in the Swiss Law adopted in 2008 is notably significant, as the Swiss Civil Code is the source of ours. Except for the provisions pertaining to the Restriction of Freedom for Protection (Art. 397a-f), the amendment dated 2008 in the Swiss Civil Code is the most extensive one with regard to Guardianship Law since its entry in force in 1912. 96 articles, from Article 360 to 455, have been modified as a result of the amendment entered into force on January 1th 2013 in the Swiss Civil Code. With the said amendment abrogating guardianship and restriction, third party of the Family Law Chapter of the Swiss Civil Code on the ‘‘Guardianship’’ has been rearranged under the title ‘‘Protection of Adults’’. Under the third party on the ‘‘Guardianship’’ of the Swiss Civil Code that has been changed to ‘‘Protection of Adults’’, three different measures aiming the protection of adults have been adopted. These are ‘‘Individual Measures Taken Personally by the Related Individual’’, ‘‘Statutory Enforced Measures’’ and ‘‘Measures to Be Taken by the Adult Protection Authority’’. One of the most important objectives of the amendment in the Swiss Civil Code related to the Protection of Adults may be recognizing the possibility of ‘‘Self-Determination’’ to the individual. As a matter of fact, two new legal institutions enabling use of self-determination right have been introduced by having abrogated guardianship and restriction as a result of the said amendment in the Swiss Civil Code. These are ‘‘Deputyship for Failure in Managing His/Her Assetes (Preventive Deputyship)’’ and ‘‘Pre-given Instructions (Act of Patient)’’. 

Günümüzde sosyal hayatta yaşanan değişim ve tıp alanında yaşanan gelişmelerin etkisiyle ortalama yaşam süresi uzamaya ve yaşlılığa bağlı hastalıklar artmaya başlamıştır. Bu alanda yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, pek çok Avrupa ülkesi yetişkinlerin korunması amacıyla yasal düzenlemelerini revize etmişlerdir.Yetişkinlerin Korunması Hukuku alanında gerçekleştirilen değişikliklerden özellikle İsviçre Hukukunda 2008 yılında gerçekleşen revizyon İsviçre Medeni Kanununun mehaz Kanunumuz olması sebebiyle Hukukumuz bakımından ayrı bir öneme sahiptir. İsviçre Medeni Kanununda 2008 yılında gerçekleşen revizyon, İsviçre Medeni Kanununun 1912 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasına ilişkin hükümler (Art. 397a-f) hariç; Vesayet Hukukuna ilişkin hükümlerde gerçekleşen en kapsamlı değişikliktir. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren revizyon neticesinde İsviçre Medeni Kanununun vesayete ilişkin Art. 360-455 arasında yer alan 96 maddesi değiştirilmiştir. Vesayet ve kısıtlama kurumlarının yürürlükten kalktığı bu değişiklikle birlikte, İsviçre Medeni Kanununun Aile Hukuku kitabının “Vesayet”e ilişkin üçüncü kısmı, “Yetişkinlerin Korunması” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. İsviçre Medeni Kanununun “Vesayet”e ilişkin üçüncü kısmının “Yetişkinlerin Korunması” olarak değişen başlığı altında, yetişkinlerin korunmasına yönelik olarak üç farklı tedbir düzenlenmiştir. Bunlar, “İlgili Kişinin Bizzat Alabildiği Kişisel Tedbirler”, “Kanun Gereği Alınan Yasal Tedbirler” ve “Yetişkinleri Koruma Makamı Tarafından Alınacak Olan Tedbirler”dir. Yetişkinlerin Korunmasına ilişkin olarak İsviçre Medeni Kanununda gerçekleştirilen revizyonun en önemli amaçlarından birisinin, kişiye “Kendisi Hakkında Bizzat Karar Verme (Kendi Geleceğini Belirleme) Hakkının” kullanılması imkanının sağlanması olduğu söylenebilir. Nitekim, İsviçre Medeni Kanununda gerçekleştirilen revizyon neticesinde vesayet ve kısıtlama kurumları yürürlükten kaldırılarak, kişinin kendisi hakkında bizzat karar verme (kendi geleceğini belirleme) hakkını kullanmasına imkan veren iki yeni hukuk kurumu yürürlüğe girmiştir. Bunlar, “İşlerini Gereği Gibi Yönetememe Sebebiyle Vekalet (Tedbir Vekaleti)” ve “Hastanın Önceden Verdiği Talimatlar (Hasta Tasarrufu)” dır.