Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa


Creative Commons License

Erkiner H. H.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Önsöz

Eldeki çalışmada konu olarak Devletin Uluslararası Terörizme Karşı Uluslararası Hukuk Dâiresinde Meşrû Müdâfaa Hakkı incelenmektedir. Konu, çalışmanın başlığında öz olarak Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa şeklinde ifâde edilmiştir. Kitap, Milletlerarası Kamu Hukuku Doçentlik Bilim Alanı için yapılmış bir akademik çalışmanın ürünü olarak yayımlanmıştır. Kitapta işlenen başlıca konular Uluslararası Hukukta Klasik Saldırı; Uluslararası Terör Saldırısı; Uluslararası Hukukta Klasik Meşrû Müdâfaa; Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaa başlıkları altında sıralanmaktadır. Çalışmada yanıtı aranan esas soru bir konak devletteki konuk teröristlerin diğer bir hedef devlete düzenledikleri uluslararası terör saldırısına cevâben hedef devletin uluslararası hukuka göre ve uluslararası hukuka uygun olarak kendisini kendi ülkesi dışında kuvvet kullanarak savunup savunamayacağıdır. Konak devlet, konuk teröristler, hedef devlet, uluslararası terör saldırısı, ülke dışında kuvvet kullanımı, meşrû müdâfaa gibi kavramlar devletlerarası ilişkiler çerçevesinde ve uluslararası hukuk bağlamında, eldeki çalışmada yapılmaya gayret edilen akademik inceleme boyunca açıklanması amaçlanmış başlıca kavramlardan olmuşlardır…

Bu vesile ile; Değerli Eşim Av. Zeynep Fesciler Erkiner’e sabırla sergilediği manevî destek ve fedâkârlık için minnettârım. Kitap biterken altı yaşında olan Sevgili Kızım Kayra’ya eldeki çalışmaya ayırdığım zaman içerisinde gösterdiği olağanüstü anlayış için müteşekkirim. Mensubu olduğum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nın Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran hocama teşviklerinden ötürü şükranlarımı sunarım. Seçkin Yayınevi’ne ve kıymetli yetkililerine çok teşekkür ederim. Çalışmanın faydalı olmasını temennî ederim.

İstanbul, Haziran 2020