ELEKTRONİK ATIKLARDAN YEŞİL KİMYA YÖNTEMİ İLE NANO ALTIN ELDESİ


Creative Commons License

Çolak H., Albayrak B., Çetiner B. N. , Aktaş S.

3. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2020, ss.74

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.74

Özet

Nano altın parçacıkları, kanserli hücrelerin hiperterapi ile tedavisi, elektromanyetik radyasyon frekans

yönlendiricisi, kızıl ötesi radyasyon emici yüzey kaplamaları olmak üzere birçok alanda ileri teknoloji ürünü

olarak kendine yer bulmaktadır. Geleneksel kimyasal ve fiziksel yöntemlerde çok büyük miktarlara tehlikeli

kimyasalların kullanılıyor oluşu alternatif çevre dostu yeni metotların geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Yeşil kimya yaklaşımının geliştirilmesinin arayışında, güvenli, basit, toksik olmayan, biyouyumlu ve çevre

dostu bitkilerin ve bakterilerin kullanımı temel hedeftir. Çalışmanın motivasyonu, elektronik atıkların başta

sağlık sektöründe kullanılacak ileri teknolojik ürün haline getirerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacak

ürün üretmektir. Bu atıkların öncül rafinasyonu sonrasında elde edilen altının küpelasyon yöntemi ile ayarının

999 olduğu tespit edilmiştir. Rafine edilen bu altın, kral suyunda çözümlendirilip nitrik asidin fazlası uzaklaştırılarak

saf kloroaurik asit (HAuCl4) elde edilmiş ve seyreltik bir çözelti elde etmek amacıyla 2 litreye

stoklanmıştır. Çözeltinin derişimi, AAS yöntemi ile 100 ppm olarak belirlenmiştir. Aloe vera bitkisinin ekstratı

ile kloroaurik asit çözeltisi belli oranlarda karıştırılarak 48 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Ardından zeta

potansiyelleri ve tane boyutu ölçümü yapılmış, her bir numunenin ayrıca UV-VİS spektrometresi ile ölçümü

gerçekleştirilmiştir. Literatürde benzer çalışmalar bulunmasına rağmen Türkiye’de elektronik atıklardan altının

rafine edilip yeşil kimya yöntemi ile nano altın üretimi bir ilktir, projede üretilen ürünün ileri teknolojik

uygulamalarda kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nano Altın, Yeşil Kimya, Aloe Vera, Geri Kazanım