Social media education in communication faculties


Akyazı E.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.730-740, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.24289/ijsser.470351
  • Title of Journal : International Journal of Social Sciences and Education Research
  • Page Numbers: pp.730-740

Abstract

Yeni milenyum ile ortaya çıkan sosyal medya, iletişim dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Medya içeriği anla- mında geleneksel medyadan farklılık arz etmese de, sosyal medyanın da kendine özgü bir jargonu ve barındırdığı daha fazla tehlikeler mevcuttur. Medya okuryazarlığı dersinin kimler tarafından öğretileceği, özellikle iletişim fa- kültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir konudur. İlerleyen zamanlarda sosyal medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim müfredatlarına girmesi halinde, dersi iletişim fakültesi mezunlarının vermesi beklenen bir durumdur. Bunun için, öncelikle iletişim fakültelerinin müfredatlarında sosyal medya isimli bir derse yer vermeleri gerekmek- tedir. Bu noktadan hareketle çalışma Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki iletişim fakültelerinin müfredatlarının sosyal medya eğitimi anlamında donanımlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tüm iletişim fakültelerinin müfredatları sosyal medya dersi çerçevesinde analiz edilecektir.