İletişim fakültelerinde sosyal medya eğitimi


Akyazı E.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.4, sa.4, ss.730-740, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.24289/ijsser.470351
  • Dergi Adı: International Journal of Social Sciences and Education Research
  • Sayfa Sayıları: ss.730-740

Özet

Yeni milenyum ile ortaya çıkan sosyal medya, iletişim dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Medya içeriği anla- mında geleneksel medyadan farklılık arz etmese de, sosyal medyanın da kendine özgü bir jargonu ve barındırdığı daha fazla tehlikeler mevcuttur. Medya okuryazarlığı dersinin kimler tarafından öğretileceği, özellikle iletişim fa- kültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren bir konudur. İlerleyen zamanlarda sosyal medya okuryazarlığı dersinin ilköğretim müfredatlarına girmesi halinde, dersi iletişim fakültesi mezunlarının vermesi beklenen bir durumdur. Bunun için, öncelikle iletişim fakültelerinin müfredatlarında sosyal medya isimli bir derse yer vermeleri gerekmek- tedir. Bu noktadan hareketle çalışma Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki iletişim fakültelerinin müfredatlarının sosyal medya eğitimi anlamında donanımlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tüm iletişim fakültelerinin müfredatları sosyal medya dersi çerçevesinde analiz edilecektir.