Effects of three different frequencies of aerobic physical avtivity on heart and kidney tissues in type 2 diabetes-induced rats


Creative Commons License

Alaca N., Uslu S., Başdemir G., Süyen G., Özbeyli D. , Kurtel H.

Medeniyet medical journal, cilt.34, ss.252-262, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 34
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5222/mmj.2019.28009
  • Dergi Adı: Medeniyet medical journal
  • Sayfa Sayıları: ss.252-262

Özet

Amaç: Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) tedavisinde ve önlenmesinde egzersizin birçok faydalı etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı, deneysel T2DM modelinde haftalık toplam süre aynı olmak şartıyla farklı sıklıklarla yapılan fiziksel aktivitenin kalp ile böbrek dokuları ve vasküler endotelyal büyüme faktör ekspresyonu üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Sıçanlar (n:30) sedenter kontrol (SK), sedenter T2DM (SD), T2DM ve devamlı egzersiz (DEd, 30 dk./gün, 5 gün/hafta), T2DM ve kısa aralıklı egzersiz (DEka, 3x10 dk./gün, 5 gün/haf- ta), T2DM ve hafta sonu savaşçıları egzersiz (DEhs, 35+40 dk./gün, 2 gün/hafta) olarak gruplara ayrıldı. Sıçanlara intraperitoneal olarak streptozosin (65 mg/kg) ve nikotinamid (110 mg/kg) uygulanarak T2DM indüklendi. 6 haftalık (toplam süre 150 dk./hafta) yüzme egzersizinden sonra oral glukoz tolerans testi, insülin duyarlılığı ve sitokinlerin ölçümü için biyokimyasal analizler ya- pıldı. Kalp ve böbrek dokularında histopatolojik ve immünohistokimyasal analizler [VEGF, kapiller yoğunluk, dönüştürücü büyüme faktörü beta (TGF-β)] yapıldı. Bulgular: Sedenter diyabet sıçanlarına kıyasla, tüm egzersiz gruplarında kan şekeri seviyesi, in- sülin duyarlılığı, kalp dokusunda kılcal yoğunluğu, dokulardaki VEGF ifadeleri, böbrek dokusunda TGF-β ifadeleri ve tüm histopatolojik analizlerde önemli iyileşmeler gözlendi (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada, toplam aerobik egzersiz süresinin aynı kalması şartıyla (150 dk./hafta) farklı sıklıklarda yapılan aerobik fiziksel aktivitenin, T2DM’nin kalp ve böbrek dokusu üzerinde zararlı etkilerini önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, kısa aralıklı egzersiz, tip 2 diabetes mellitus, vasküler endotel büyüme faktörü, haftasonu savaşçısı