Arşiv Malzemesinin Tanımlama İlkelerinin Araştırma Hizmetlerine Yansıtılması Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi DIAD Arşiv Sistemi Reflection of Defining Principles of Archive Materials on the Research Services Archive Sytem of Directorate of DiplomaticArchives under the Ministry of Foreign Affairs DIAD


Creative Commons License

Kandur H., Yalçınkaya B. , Yılmaz E.

DİPLOMASİ ve DIŞ POLİTİKAARAŞTIRMALARINDA ARŞİVLERİN ROLÜULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.31-50

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.31-50

Özet

Bu çalışma, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi (DIAD) bünyesinde bulunan arşiv malzemesinin düzenlemesi, tanımlanması, dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların hizmetine sunulması amacı ile başlatılan proje kapsamında hazırlanmıştır. Proje kapsamındaki arşiv malzemesinin düzenleme ve tanımlama faaliyetlerinin arşivcilik prensiplerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılabilmesi amacıyla detaylı bir çalışma yürütülmüştür. Arşivciliğin temel prensipleri olan provenans prensibi ve orijinal düzen prensiplerinin söz konusu arşiv malzemesine uygulanabilmesi için öncelikli olarak arşiv malzemesinin ait olduğu 1919 yılından günümüze kadar olan dönemdeki Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapısı ve bu yapıdaki değişimler analiz edilerek belgelerin üretildikleri dönemdeki kurum idari yapısı ile ilişkilendirilmeleri sağlanmıştır. İkinci olarak arşiv malzemesinin tanımlanmasında ve indekslenmesinde kullanılan alanların uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmıştır. Bu bağlamda DIAD arşiv malzemesi için kullanılan tanımlama alanları uluslararası tanımlama standartları ile eşleştirilmiştir.