Özofagus ve Mide Kanserlerinde Nükleer Tıp Görüntülemeleri


Özgüven S. , Turoğlu H. T.

Gastrointestinal Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları (Tanı ve Tedavi), Halil Turgut Turoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-9, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9
  • Editörler: Halil Turgut Turoğlu, Editör

Özet

18F-FDG PET/BT özofagus ve mide kanserli olgularda ilk evreleme, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, yeniden evreleme amacı ile ve takiplerde rutin olarak kullanılmaktadır. Bu derlemede literatürdeki son bilgiler ışığında özofagus ve mide kanseri olgularında 18F-FDG PET/BT'nin kullanım alanları ve kısıtlılıkları aktarılmıştır.

18F-FDG PET/CT is used routinely for staging, assesment of response to treatment and re-staging in patients with esophagus and gastric cancer. In this review, in the light of the latest data in the literature, we reviewed the usefulness and limitations of 18F-FDG PET/CT in patients with esophageal and gastric cancer.