Klinik örneklerden izole edilen Trichosporon asahii türü mantarların genotiplendirilmesi


AYAZ S., ÇERİKÇİOĞLU N.

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye