O spetsifiçeskom predpolojitel'nom znaçenii glagol'nıh form proşedşego-sub'yektivnogo vremeni i sub'yektivnoy modal'nosti v sovremennom turetskom yazıke (On a Specific Hypothetical Meaning of Verbal Forms of the Present Perfect Tense and the Subjective Modality in Modern Turkish Language)


Creative Commons License

Deniz Yılmaz Ö.

Vostokovedeniye: Filologiçeskiye issledovaniya: Mejvuzovskiy sbornik, vol.24, pp.34-35, 2004 (Non-Refreed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Vostokovedeniye: Filologiçeskiye issledovaniya: Mejvuzovskiy sbornik
  • Page Numbers: pp.34-35