SCORM Destekli Çift Dilli Öğrenme Materyali: Sait FaikAbasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam (Un homme inutile)”Eseri Üzerine Bir Uygulama


DEMİRKAN M., BAŞKAN N. S. , BÜKER M.

International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, Paris, Fransa, 28 Ekim 2018

  • Basıldığı Şehir: Paris
  • Basıldığı Ülke: Fransa