Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler


Creative Commons License

Bayraktar K. O. , Güler K. (Editör)

Sanatorium , İstanbul, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Sanatorium
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Yaşama dair akışların, ilişkilerin materyalist bir şekilde temellendirilmesinin imkanlarıyla ilgilenen sanatçı, çeşitlilik, varyasyon ve karmaşıklık ile bunları mümkün kılan hareket, dönüşüm ve akış fikirlerine dair imgelerden hareket ediyor. Kitapta, Bayraktar'ın “Büyük Oksidasyon Vakası”nı illüstrasyonlar, görseller, infografikler, metinler ve simgelerle incelediği çalışmaları; canlılık ve hareket ilişkisine baktığı bitki, hayvan ve nesne portreleri, ve inorganik bir maddenin dönüşümünü irdeleyen görseller bulunuyor. Aynı zamanda sanatçının varyasyon ve çeşitlilik üzerine yapıtlarından minyatür ambulans çalışmaları ile gan çizim yöntemiyle ürettiği olası beden imajları kitapta yer alıyor. Kitap, yeryüzünde yaşamsal ilişkilerin dönüşüm ve zamansallığına bakarken, diğer yandan imgenin dönüşüm imkanlarına ve güncel dijital imge kavrayışına dair sorulara davet ediyor. Hareket ve hareketsizlik, canlı ve cansız, doğal ve yapay, temsil sorusuyla beraber dijital imge, veri ve bilgi de kitabın temel meselelerinden bazıları.

“Kayalar ve Rüzgarlar, Mikroplar ve Kelimeler” adını Manuel de Landa’ın Çizgisel Olmayan Tarih isimli kitabındaki bir cümleden alıyor. Çizgisel Olmayan Tarih bugün, maddeyi etkin bir fail olarak tanımlayan, doğa ile kültür ilişkisini öncelikle bu ikiliği bertaraf etmekle başlayarak düşünmeyi öneren, insan-merkezci ontolojileri sorunsallaştıran güçlü çalışmalardan biri.

Kerem Ozan Bayraktar’ın çalışmalarının yanı sıra, serginin küratörü Kevser Güler’in, felsefeci Gaye Çankaya Eksen’in, sanatçı Sergen Şehitoğlu’nun metinsel çalışmaları ile şair Asuman Susam’ın bir şiirini kapsayan kitap, Dilara Sezgin tarafından tasarlandı.


Kerem Ozan Bayraktar, interested in the possibilities of the materialistic foundations of fluxes and relations in biological life, focuses on notions of diversity, variation, and complexity through images of movement, transformation and flux that make them possible. Book presents a wall piece of Bayraktar including illustrations, images, infographics, texts, and symbols regarding the “Great Oxidation Event” and a video; portraits of plants, animals, and objects depicting life-movement relations; and visuals on the transformation of inorganic matter.

Looking at the transformation and temporality of vital relations on earth, the book also invokes questions on the transformative potentiality of the image and the conception of the actual digital image. Movement and stillness; living and non-living; natural and artificial; digital image and the question of representation; data and information are among the main themes of the book as well.

The title “Rocks and Winds, Germs and Words” is borrowed from a sentence in Manuel de Landa’s A Thousand Years of Nonlinear History, a book that has inspired Kerem in his recent productions. It defines matter as an active agent and suggests reflecting on nature-culture relations starting with defying this dichotomy itself, and problematizes anthropomorphic ontologies.