Hasköy Tersanesi Çalışanlarının Hasta Kayıtlarına Göre Sağlık ve İş Güvenliği Profili


Koraltürk M.

Uygulamalı ve Teorik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.42-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uygulamalı ve Teorik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.42-70

Özet

Bu çalışmada tersane işçilerinin en çok maruz kaldığı hastalıklar ve bunlardan en çok hangi meslek mensuplarının etkilendiği; Hasköy Tersanesi'nde bulunan “Şirket-i Hayriye” çalışanlarına ait 1929-1944 yıllarını içeren “mezuniyet” ve “hasta” defterlerindeki veriler kullanılarak mesleklerle hastalıklar arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Türk Denizcilik Örgütü Genel Arşivi. Ayrıca bu hastalıklardan hangisinin “meslek” hastalığı olarak değerlendirileceğine de odaklandı. Hasköy tersane işçilerinin hastalıkların yanı sıra iş kazası geçirdiği bilinmektedir. Bu bağlamda, hangi meslek mensuplarının iş kazası geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna da bakılmaktadır. İşyerindeki hastalık ve kazalara ek olarak, 

In this study, the diseases that shipyard workers are most exposed to

and which members of profession are most affected by them; the

relationship between professions and diseases have been tried to be

determined by using the data in the “graduation” and “patient” books

containing the years of 1929-1944 belonging to the employees of Hasköy

Shipyard of “Şirket-i Hayriye” found in the General Archive of Turkish

Maritime Organization. It also focused on which of these diseases will be

considered as “occupational” diseases. In addition to diseases, Hasköy

shipyard workers are known to have suffered work accidents. In this

context, it is also looked at which members of profession are more likely to

suffer occupational accidents. In addition to diseases and accidents at work, it

has drawn attention to the practice of workplace physician of “Şirket-i Hayriye”.