DIELECTRIC PROPERTIES OF PMMA SEPIOLITECOMPOSITES PREPARED AT DIFFERENT TEMPERATURES


KAYA A. U. , TEKİN N., GÜNER S., ESMER K.

5TH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CLAY MEETING (MCM 2016) CONFERENCE, 25 - 29 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri