Cox Regresyon Modellerinde Değişken Seçim Yöntemleri


AKDENİZ E. , BEKİROĞLU G. N. , Özkan Y.

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri