Sirkumferansiyel Suprakrestal Fiberotomi Uygulanan Kanin Dişin Ortodontik Olarak Ekstrüzyonu


ÖNEM ÖZBİLEN E. , YILMAZ H. N. , ACAR Z. A. , KÖSE K. N.

XIV. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015