Hızlı Maksiller Genişletmede Zygomatik Butress Kortektomisi


BASA S., ÜNER E., ÖZKAN Y. , SOYGÜDEN B., ARUN T.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 1998

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri