Yenilenebilir Enerji Kullanımı Açısından OECD Ülkelerinin Etkinliğinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz N. T. , Giray S.

Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Konferansı 2018, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2018, cilt.1, ss.342-352

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.342-352

Özet

Dünya genelinde nüfus artış oranının artması, teknolojik gelişmeler ve bunlara bağlı olarak da kentleşme oranının yükselmesi gibi faktörler nedeniyle enerji ihtiyacı ve tüketimi de hızla artmaktadır. Nitekim son yıllarda kişi başına düşen enerji tüketimindeki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle karbondioksit salınımını azaltma konusundaki uluslararası anlaşmalar yapılmış; hem mikro düzeyde yerel yönetimler hem de makro düzeyde merkezi yönetimler daha sağlıklı, ekonomik ve daha verimli, doğal (yenilenebilir) enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Bu yönelim, karbondioksit salınımını azaltmak ve dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokma konusunda araştırmalara hız kazandırmıştır. Literatür incelendiğinde enerji göstergelerinin ekonomik büyüme ile ilişkisine odaklanan makro göstergelerin kullanıldığı çalışmalar ile çeşitli etkinlik analizlerinin gerçekleştirildiği çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmada, literatür temelinde bazı yenilenebilir enerji göstergeleri belirlendikten sonra; OECD ülkelerinin yenilenebilir enerji göstergeleri bakımından etkinlikleri analiz edilmiştir. Ülkelerin enerji istatistikleri açısından yapısı incelenirken, nicel karar yöntemlerinden Çok Değişkenli Analiz Teknikleri ve Veri Zarflama Analizi metotlarından yararlanılmıştır. Çok Değişkenli Analiz tekniklerinden Kümeleme Analizi ve Faktör Analizi teknikleri kullanılmıştır. Ülkeler öncelikle Veri Zarflama Analizi ile etkin-etkin değil olarak nitelendirilmiştir. Ardından alternatif kümeleme algoritmaları ile ülkeler sınıflandırılmış, bulgular Veri Zarflama Analizi sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. İstatistik ve yöneylem araştırması tekniklerinin kullanıldığı bu hibrit çalışma kapsamında kullanılan veriler, OECD istatistikleri veri bankasından ve Dünya Bankası istatistiklerinden derlenmiştir. Elde edilen sonuçlar detaylı bir şekilde değerlendirilmiş; alternatif metotlarla ulaşılan ampirik bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.