Racketlon Sporcularının Akış Kuramı Boyutunda Farklılıkların İncelenmesi


Creative Commons License

Korer E., Alpullu A.

Spor Eğitim Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.97-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Spor Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.97-105

Özet

Bu araştırmanın amacı Racketlon sporcularının bu sporu yaparken yaşadıkları akış

deneyimlerinin incelenmesidir. Araştırmaya Uluslararası Racketlon Federasyonu’nun

düzenlemiş olduğu turnuvalara katılmış 28 Türk sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Alpullu ve

Ak tarafından oluşturulan ‘‘Alpak Akış Kuramı Ölçeği’’ uygulanmıştır. Ölçeğin dört alt

boyutu bulunmaktadır. Bunlar, “yeniden katılış”, ‘‘tecrübeye dayalı sıkıntı”, ‘‘artan aşamadaki

kaygı” ve “akış” alt boyutlarıdır. Verilerin analizinde hipotezlerin sınanmasında cinsiyet için

parametrik olmayan bağımsız iki örnekli Mann-Whitney U testi ile yaş, eğitim, toplam gelir,

kaç yıldır Racketlon sporu ile ilgilendiği demografik özelliklerin testinde ise ikiden fazla

örnekli test için Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir ve kaç yıldır Racketlon sporunu

yaptığı ile Alpak Akış Kuramı ölçeğinin alt boyutları olan “yeniden katılış”, ‘‘tecrübeye

dayalı sıkıntı”, ‘‘artan aşamadaki kaygı” ve “akış” arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Yapılan çalışma ile Racketlon sporcularının demografik özelliklerinin bu sporu yaparken

yaşamış oldukları akış deneyimlerini etkilemediği sonucuna net bir şekilde varılmıştır.