Belge Yönetim Sistemlerinde ve Süreçlerinde Risk Yönetimi


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası Dergisi, sa.1617, ss.16-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Arşiv Dünyası Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.16-24

Özet

Belge yönetim sistemleri ve süreçlerinde kurumsal devamlılık önemli bir durumu ifade etmektedir. Belgeler faaliyetlerin delilleri olmaları nedeniyle kurumsal sorumluluğun bir parçası olarak muhafaza edilmelidirler. Nitelikli bir arşiv iyi bir belge yönetiminin sonucu oluşur. Ancak belge yönetimi aşamasında kurumların hesaplamadığı bazı belirsizlikler, kurumlara risk olarak geri dönebilir. Bu çalışmada belge yönetimi açısından risklerin neler olduğu irdelenmiştir. Belge yönetimi sistemleri ve süreçleri açısından riskler temel dört başlık altında tanımlanmıştır. Dış etkenlere bağlı riskler, iç etkenlere bağlı riskler, belge yönetim sistemine bağlı riskler ve belge yönetim süreçlerindeki riskler olarak temel başlıklar altında risklerin sadece tanımları yapılmıştır. Riskleri ortadan kaldırmak veya risk değerlendirmesinin hangi metotla yapılacağı konusu bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.