Klinik Pilates Egzersizlerinin Sağlıklı Kadınlarda Depresif Belirtilere Etkisi: Bir Pilot Çalışma


KARACA S. , İPEK DONGAZ Ö., BAYAR B., BAYAR K.

3. World Health Science Congress (H-SCI 2016), 29 Nisan - 02 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri