Relation between balance loss in floor exercises by male gymnasts and anthropometric features and balance


Creative Commons License

Alpkaya U. , Erkut A. O. , Akın M., Pınar S.

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.15, no.1, pp.25-30, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Turkish Journal of Sport and Exercise
  • Page Numbers: pp.25-30

Abstract

Bu çalışmanın amacı 17. Uluslararası Boğaziçi artistik cimnastik şampiyonasına katılan erkek cimnastikçilerin yer serisi denge kayıplarıyla laboratuvar ortamındaki denge test sonuçları ve bazı antropometrik özelliklerin ilişkisini incelenmiştir. Bu araştırmaya 15 erkek gönüllü cimnastikci katılmıştır (yaş= 19.93±2,98, antrenman yaşı 12,87±3,68). Yer serisindeki denge kayıplarının analizi için, seriler videoya çekilmiş ve videolar tekrar seyredilerek her cimnastik hareketindeki denge kaybı değerlendirilmiştir. Ayrıca statik – dinamik denge, vücut ağırlığı, boy, kulaç, bacak ve gövde uzunlukları ölçülmüştür. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Sonuç olarak, yer serisindeki denge kayıplarıyla static – dinamik denge test sonuçları arasında istatistiksel bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Antrenman yaşı, boy, kilo, kulaç, gövde ve bacak uzunluklarıyla yer hareketleri denge kaybı arasında da bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Ancak dinamik denge test sonucuyla kilo arasında (r=-0,565; p<0,05), ve statik denge ile yaş arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (r=0,582; p<0,05). Bu sonuçlar, artistik cimnastikte hareket sonrası dengede kalmanın daha çok teknik becerideki ustalıktan kaynaklanmış olabileceği şeklinde açıklanabilir