Osmanlı Devrinde Mısır’da Arapça Yazılan Tarihi Kaynaklarda Kullanılan Türkçe


AHMED ABDO SHABAN A. , AHMED ABDO SHABAN S. H.

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 Mayıs 2017