YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖLÇÜTLERİNE GÖRE TÜRK KÜLTÜRÜ TANIMLAYICILARININ OLUŞTURULMASI: B1 DİL DÜZEYİ MODEL ÖNERİSİ


Fişekcioğlu A.

Motif Akademik Halkbilimi Dergisi, cilt.12, ss.871-893, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 27
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Motif Akademik Halkbilimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.871-893

Özet

Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik kitaplar incelendiğinde, Türk kültürü paylaşımının her kitapta farklı yapıldığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kültür paylaşımının yöntemli ve dil düzeyine uygun yapılmasını sağlamak için B1 dil düzeyinde Türk Kültürü tanımlayıcılarının oluşturulmasıdır. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metninde (2013)yer alan genel yeterlilikler ölçütlerine uygun olarak kültür paylaşımı yapılmasını sağlamak amacıyla Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması önemli gözükmektedir. Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşması sürecinde çeşitli aşamalardan geçilmiştir. Birinci aşamada, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, sonraki aşamalarda, yabancı dil öğretiminde dillere ve kültürlere çoklu yaklaşımlar projesi (CARAP 2012) verileri taranmıştır. Projede kültürel alanlar olarak adlandırılan veriler, kültürel tanımlayıcıların oluşturulması sürecinde Türk kültürü tanımlayıcılarının da hedef alanlarını oluşturmuştur. Proje yazarlarının kültür bilgisi olarak adlandırdıkları veriler ise, kültür aktarımında olması gereken içerik özelliklerini ortaya koymuştur. Bu bilgilerden hareketle, Türk kültürü tanımlayıcılarının, özellikle yöntem kitabı yazarları tarafından daha rahat kullanımını sağlamak için Türk toplumsal bilgisi içeriği,  proje verilerine göre tarama ve doküman analizi yöntemleriyle araştırılmıştır. Elde edilen veriler Türk kültürü tanımlayıcılarının bildirime dayalı bilgi boyutunu oluşturmuştur. Türk kültürü tanımlayıcılarının içeriğini oluşturacak ve üretimsel becerileri ortaya koyan uygulayıcı beceriler (Telc 2013)  ise Avrupa Konseyi B1 Eşik Düzey Başvuru Metni (2011) projesinin verileri doğrultusunda, doküman analizi yöntemiyle incelenip, B1 dil düzeyinde sınırlılıklar olarak belirlenmiştir. Ardından tüm bu veriler ışığında, Türk Kültürü Tanımlayıcıları model önerisi, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ( 2013 ) bağlamında belirtilen tanımlayıcı yazma ölçütleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışma, Ocak 2019 tarihinde Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalında savunulmuş olan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Ölçütlerine Göre Türk Kültürü Tanımlayıcılarının Oluşturulması: B1 Dil Düzeyi Model Önerisi" isimli doktora tezinden üretilmiştir.