Aile Sağlığı Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti Konusunda Tutum ve Uygulamaları: Mardin İli Örneği


KAYA B., ÇATAR R. Ö.

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 21 - 23 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri