SİNTERLEME SICAKLIKLARININ TİCARİ SAFLIKTAKİ BİR SENTETİK HİDROKSİAPATİTE ETKİSİ


Pazarlıoğlu S. S. , Gökçe H., Salman S.

Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.224-227

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.224-227

Özet

Bu çalışmada; 350 MPa basınç altında preslenmiş olan

ticari saflıktaki bir sentetik hidroksiapatitin (CSHA)

mikroyapısal ve mekanik özelliklerine sinterleme

sıcaklıklarının etkisi incelenmiştir. Sinterleme boyunca

meydana gelen mikroyapısal değişimler taramalı elektron

mikroskobu (SEM) ve X-ışınları difraksiyonu (XRD)

analizleri ile belirlenmiştir. Mekanik özelliklerin

belirlenmesinde yoğunluk, sertlik ve basma mukavemeti

testleri kullanılmıştır. XRD analizleri neticesinde; 1200oC’

de HA’ nın yanı sıra β-trikalsiyum fosfat (β-TCP) ve

1300oC’ de HA, β-TCP, α-TCP ve CaO fazlarının oluştuğu

tespit edilmiştir. SEM mikroyapı incelemeleri neticesinde,

belirtilen bu sıcaklıklarda oluşan bu ikincil veya üçüncül

fazlar nedeni ile mikro çatlak oluşumlarının meydana

geldiği belirlenmiştir. En yüksek yoğunluk ve sertlik

değerlerinin 1300oC’ de, en yüksek basma dayanımının ise

1100oC’ de sinterlenmiş olan numunelerde oluştuğu

belirlenmiştir.