Oral demir ilaçacının akılcı kullanımının gebelikte hemogram düzeyine etkisi


BİLGİN Z. , DOĞAN MERİH Y.

3.Uluslararası 4.İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 8 - 10 Ekim 2020