Protective Effects of Chard (Beta Vulgaris L. Cicla) on Valproic Acid Induced Kidney Injury İn Rats


Tunali S., AK E. , ÇETİNEL Ş. , YANARDAĞ R.

VI. International Congress of Molecular Medicine, 22 - 25 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri