Liken Sekonder Metabolitlerinin Pseudomonas aeruginosa Aljinat Biyosentezi Mekanizmasına Anti Biyofilm Etkisinin In siliko Ortamda İncelenmesi


SESAL N. C. , Busecan A.

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye