Üniversite Öğrencilerinin E-Devlet Algısı: Memnuniyet, Güven ve Kullanım Devamlılığı Niyeti Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.59, no.1, pp.370-397, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.20
  • Title of Journal : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.370-397

Abstract

En
basit
tanımlama
ile
resmi
kurum
ve
kuruluşların
sunduğu
hizmetlerin
tek
bir
yapıda
toplanarak
vatandaşlara
internet
üzerinden
sunulması
olan
e-devlet
kavramı,
süreçleri
interaktif
bir
ortamda
toplayıp;
bilgiye/belgeye/süreçlere
etkili,
verimli,
doğru
ve
hızlı
bir
şekilde
eriştirerek
bireylerin
e-vatandaşa
dönüşmesini
sağlamıştır.
Bunun
bir
sonucu
olarak
bireyler
de
e-devlet
içerisinde
veri/bilgi/belge
oluşturma
sürecine
katılarak
e-
katılımcılığı
(e-demokrasiyi)
işler
hale
getirmiştir.
En
önemli
amacı
verimli
bir
kamu
üst/altyapısının
inşasını
sağlamak
olan
e-devlet,
tüm
süreçlerin
merkezine
bireyleri
alarak
çağdaş
bir
yönetim
felsefesine
geçişi
sağlamıştır.
Bu
sayede
“klâsik”
“sıkıcı”
bürokrasi işlemleri, yerini daha hızlı sonuç alınabilen yeni bir işlem türüne (e-bürokrasi)
bırakmıştır.
E-devletin
işlerliğini
(algısını),
bireyler
açısından
test
etmek
üzere
literatürde
çeşitli
araştırmalar
bulunmaktadır.
Bu
çalışmada
Türkiye'de
eğitim
gören
üniversite
öğrencilerinin
e-devleti
nasıl
algıladıkları
araştırılmıştır.
1016
öğrenciye
uygulanan
anket
sonucunda;
öğrencilerin
e-devleti
kullanma
eğiliminin
yüksek
olduğu;
hizmetlerden
duyulan
memnuniyetin
e-devletin
kullanım
devamlılığına
etki
ettiği
ve
e-devlet
platformuna
güvendiklerini
ortaya
koymuştur.
Ayrıca
yapılan
çeşitli
analizler
sonucunda
(güvenirlik,
geçerlik,
doğrulayıcı
faktör
analizi
vb.)
uygulanan
ölçeğin
geçerli
ve
yüksek
güvenirlik
ve
geçerliğe
sahip
olduğu
görülmüş
ve
oluşturulan
3
hipotez
de
(H1:
“E-
devletten
duyulan
memnuniyetle
e-devlete
olan
güven
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”,
H2:
“E-devlete
duyulan
güven
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”
ve
H3:
“E-devletten
duyulan
memnuniyet
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”)
yüksek
korelasyon
ile
kabul
edilmiştir.
En
basit
tanımlama
ile
resmi
kurum
ve
kuruluşların
sunduğu
hizmetlerin
tek
bir
yapıda
toplanarak
vatandaşlara
internet
üzerinden
sunulması
olan
e-devlet
kavramı,
süreçleri
interaktif
bir
ortamda
toplayıp;
bilgiye/belgeye/süreçlere
etkili,
verimli,
doğru
ve
hızlı
bir
şekilde
eriştirerek
bireylerin
e-vatandaşa
dönüşmesini
sağlamıştır.
Bunun
bir
sonucu
olarak
bireyler
de
e-devlet
içerisinde
veri/bilgi/belge
oluşturma
sürecine
katılarak
e-
katılımcılığı
(e-demokrasiyi)
işler
hale
getirmiştir.
En
önemli
amacı
verimli
bir
kamu
üst/altyapısının
inşasını
sağlamak
olan
e-devlet,
tüm
süreçlerin
merkezine
bireyleri
alarak
çağdaş
bir
yönetim
felsefesine
geçişi
sağlamıştır.
Bu
sayede
“klâsik”
“sıkıcı”
bürokrasi işlemleri, yerini daha hızlı sonuç alınabilen yeni bir işlem türüne (e-bürokrasi)
bırakmıştır.
E-devletin
işlerliğini
(algısını),
bireyler
açısından
test
etmek
üzere
literatürde
çeşitli
araştırmalar
bulunmaktadır.
Bu
çalışmada
Türkiye'de
eğitim
gören
üniversite
öğrencilerinin
e-devleti
nasıl
algıladıkları
araştırılmıştır.
1016
öğrenciye
uygulanan
anket
sonucunda;
öğrencilerin
e-devleti
kullanma
eğiliminin
yüksek
olduğu;
hizmetlerden
duyulan
memnuniyetin
e-devletin
kullanım
devamlılığına
etki
ettiği
ve
e-devlet
platformuna
güvendiklerini
ortaya
koymuştur.
Ayrıca
yapılan
çeşitli
analizler
sonucunda
(güvenirlik,
geçerlik,
doğrulayıcı
faktör
analizi
vb.)
uygulanan
ölçeğin
geçerli
ve
yüksek
güvenirlik
ve
geçerliğe
sahip
olduğu
görülmüş
ve
oluşturulan
3
hipotez
de
(H1:
“E-
devletten
duyulan
memnuniyetle
e-devlete
olan
güven
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”,
H2:
“E-devlete
duyulan
güven
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”
ve
H3:
“E-devletten
duyulan
memnuniyet
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”)
yüksek
korelasyon
ile
kabul
edilmiştir.
En
basit
tanımlama
ile
resmi
kurum
ve
kuruluşların
sunduğu
hizmetlerin
tek
bir
yapıda
toplanarak
vatandaşlara
internet
üzerinden
sunulması
olan
e-devlet
kavramı,
süreçleri
interaktif
bir
ortamda
toplayıp;
bilgiye/belgeye/süreçlere
etkili,
verimli,
doğru
ve
hızlı
bir
şekilde
eriştirerek
bireylerin
e-vatandaşa
dönüşmesini
sağlamıştır.
Bunun
bir
sonucu
olarak
bireyler
de
e-devlet
içerisinde
veri/bilgi/belge
oluşturma
sürecine
katılarak
e-
katılımcılığı
(e-demokrasiyi)
işler
hale
getirmiştir.
En
önemli
amacı
verimli
bir
kamu
üst/altyapısının
inşasını
sağlamak
olan
e-devlet,
tüm
süreçlerin
merkezine
bireyleri
alarak
çağdaş
bir
yönetim
felsefesine
geçişi
sağlamıştır.
Bu
sayede
“klâsik”
“sıkıcı”
bürokrasi işlemleri, yerini daha hızlı sonuç alınabilen yeni bir işlem türüne (e-bürokrasi)
bırakmıştır.
E-devletin
işlerliğini
(algısını),
bireyler
açısından
test
etmek
üzere
literatürde
çeşitli
araştırmalar
bulunmaktadır.
Bu
çalışmada
Türkiye'de
eğitim
gören
üniversite
öğrencilerinin
e-devleti
nasıl
algıladıkları
araştırılmıştır.
1016
öğrenciye
uygulanan
anket
sonucunda;
öğrencilerin
e-devleti
kullanma
eğiliminin
yüksek
olduğu;
hizmetlerden
duyulan
memnuniyetin
e-devletin
kullanım
devamlılığına
etki
ettiği
ve
e-devlet
platformuna
güvendiklerini
ortaya
koymuştur.
Ayrıca
yapılan
çeşitli
analizler
sonucunda
(güvenirlik,
geçerlik,
doğrulayıcı
faktör
analizi
vb.)
uygulanan
ölçeğin
geçerli
ve
yüksek
güvenirlik
ve
geçerliğe
sahip
olduğu
görülmüş
ve
oluşturulan
3
hipotez
de
(H1:
“E-
devletten
duyulan
memnuniyetle
e-devlete
olan
güven
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”,
H2:
“E-devlete
duyulan
güven
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”
ve
H3:
“E-devletten
duyulan
memnuniyet
ile
e-devleti
kullanım
devamlılığı
niyeti
arasında
pozitif
yönlü
bir
etkileşim
vardır”)
yüksek
korelasyon
ile
kabul
edilmiştir.
En basit tanımlama ile resmi kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerin tek bir yapıda toplanarak vatandaşlara internet üzerinden sunulması olan e-devlet kavramı, süreçleri interaktif bir ortamda toplayıp; bilgiye/belgeye/süreçlere etkili, verimli, doğru ve hızlı bir şekilde eriştirerek bireylerin e-vatandaşa dönüşmesini sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak bireyler de e-devlet içerisinde veri/bilgi/belge oluşturma sürecine katılarak ekatılımcılığı (e-demokrasiyi) işler hale getirmiştir. En önemli amacı verimli bir kamu üst/altyapısının inşasını sağlamak olan e-devlet, tüm süreçlerin merkezine bireyleri alarak çağdaş bir yönetim felsefesine geçişi sağlamıştır. Bu sayede “klâsik” “sıkıcı” bürokrasi işlemleri, yerini daha hızlı sonuç alınabilen yeni bir işlem türüne (e-bürokrasi) bırakmıştır. E-devletin işlerliğini (algısını), bireyler açısından test etmek üzere literatürde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin e-devleti nasıl algıladıkları araştırılmıştır. 1016 öğrenciye uygulanan anket sonucunda; öğrencilerin e-devleti kullanma eğiliminin yüksek olduğu; hizmetlerden duyulan memnuniyetin e-devletin kullanım devamlılığına etki ettiği ve e-devlet platformuna güvendiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan çeşitli analizler sonucunda (güvenirlik, geçerlik, doğrulayıcı faktör analizi vb.) uygulanan ölçeğin geçerli ve yüksek güvenirlik ve geçerliğe sahip olduğu görülmüş ve oluşturulan 3 hipotez de (H1: “Edevletten duyulan memnuniyetle e-devlete olan güven arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır”, H2: “E-devlete duyulan güven ile e-devleti kullanım devamlılığı niyeti arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır” ve H3: “E-devletten duyulan memnuniyet ile e-devleti kullanım devamlılığı niyeti arasında pozitif yönlü bir etkileşim vardır”) yüksek korelasyon ile kabul edilmiştir.