Mandibuler Asimetrilerde Cerrahi Yaklaşımlar


SOYGÜDEN B., ÖZKAN Y. , ÇITIR M., DİNÇER J., BASA S.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 14 - 18 Mayıs 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri