ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


ALPER H.

İLÂHİYAT FAKÜLTELERİXXI. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISIVEULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, 13 - 15 Mayıs 2016