KARATE HAKEMLERİNİN SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARLA İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Soykan A. , Mungan Ay S., Akınalp H.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, no.34, pp.582-596, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16990/sobider.4800
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.582-596

Abstract

Bu çalışmanın amacı, karate-do sporundaki sportmenlik dışı davranışlarla ilgili Türkiye’deki karate hakemlerinin kişisel görüşlerinin incelenmesidir. Tüm spor dallarındaki gibi, felsefesi sportmenlik olan karate sporunda da, kazanma arzusu sporcuların, antrenörlerin ve seyircilerin sportmenlik dışı davranışlarına yol açabilmektedir. Yarışmalardaki sportmenlik dışı davranışların hakemler tarafından tespiti bu bağlamda çok önemlidir. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, 2017 vizeli 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi ve Görüş Formu” karate sporuna uyarlanarak kullanılmıştır. Hakemlerin kişisel özelliklerinin ve görüşlerinin analizinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada yerleşim birimine, bölgeye, başarı sıralamasına, şampiyona türüne, maç skoruna, maç anına, şampiyona anına, kategorilere, spor yaşantısı sürelerine, cinsiyete, yaş gruplarına göre hakemlerin karşılaştıkları sportmenlik dışı davranış sıklıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda, karate hakemlerinin sportmenlik dışı davranışlarla ilgili kişisel görüşlerinin değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.