Utangaçlık Duygusunun Jinekoloji Polikliniğe Gitme Davranışına Etkisi


BİLGİN Z. , ARSLAN ÖZKAN H.

II. Uluslararası Kadın Sağlık Kongresi, 14 - 16 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri