SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ


BORA ALKAN G., DİNÇ A., ÜZEN Ş., ERDEM Ö.

1. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ HEMŞİRELİK KONGRESİ, 26 - 29 Mayıs 2016