Akut elbilek travmasında distal radius ve karpal kırık sıklığının radyografi ve BT ile değerlendirilmesi


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T. , CANSÜ C. E. , KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye