Süt Diş Çekimi Sırasında Çocuk Davranışlarının Frankl Endeksine Göre Değerlendirilmesi ve Bazı Fiziksel Bulguların Saptanması.


YILMAZ S., GARİP H. , AKYÜZ S. H. , GÖKER M. K.

11th International Congress of the Turkhish Association of Oral And Maxillofacial Surgeons, 4 - 08 Haziran 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri