MONOSUTUR SİNOSTOZ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK SÜTÜREKTOMİNİN ETKİNLİĞİ


Creative Commons License

Niftaliyev S., Şimşek İ. , Sakar M. , Bayraklı F. , Bayri Y. , Dağçınar A.

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, sa.19795, ss.196-197

  • Cilt numarası: 29
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.196-197

Özet

Giriş ve Amaç: Kraniosinostoz kafada şekil bozukluğu yaratan kognitif ve kozmetik sorunlara neden olan bir hastalıktır. Kraniosinostoz tedavisinde kalvaryal rekonstrüksyon ve endoskopik suturektomi başta olmak üzere çeşitli cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Endoskopik suturektomi özellikle erken dönemde tespit edilen monosutur sinostozlarında yeniden popülarite kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç endoskopik suturektomi ile tedavi edilen 61 hastalık monosutur sinostoz vaka serisini sunmaktır. Yöntem: Endoskopik suturektomi ile tedavi edilen 61 hasta (9 plagiosefali, 12 trigonosefali ve 40 skafosefali) endoskopik suturektomi yöntemi ile opere edildi. Hastaların ortalama yaşı 72 gün olarak hesaplandı. Hastalar 6 ay ile 1 yıl arasında değişen sürelerde günde en az 23 saat olacak şekilde kask tedavisi ile tedavi edildi. Retrospektif olarak hastalar tarandı ve hastalardan 16’sının kask tedavisi devam etmekte olduğu için çalışmaya dahil edilmedi. Kask tedavisi sonra eren 45 hastadan 35 hastaya ulaşıldı. Hastaların kozmetik sonuçları değerlendirildi. Bulgular: 35 adet endoskopik suturektomi ile tedavi edilen monosutur sinostoz olgularından 24 tanesi skafosefali tanılıdır hastalardan 20 tanesinin kozmetik sonucu tatmin edicidir ve ek cerrahiye ihtiyaç duyulmamıştır. Bu yöntemle tedavi edilen 5 plagiosefali hastasının 4’ünde kozmetik olarak yeterli sonuç elde edilmiştir. 1 hastaya total kalvaryal rekonstrüksyon yapılmıştır. Yine suturektomi yöntemi ile tedavi edilen 6 trigonosefali hastasından 4 tanesinde kozmetik olarak yeterli sonuç elde edilmiştir. Suturektomi ile yeterli sonuç elde edilemeyen hastalardan birine total kalvaryal rekonstrüksyon yapıldı. Diğer hastanın ailesi operasyonu kabul etmedi. Tartışma ve Sonuç: Erken dönemde başvuran monosutur sinostozu bulunan hastalarda endoskopik suturektomi kozmetik olarak etkin sonuçlar vermektedir. Fonksiyonel sonuçları değerlendirebilmek için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.