Diyabet Tedavisinde Kullanılan Sülfonilüre Grubu İlaçların Analitik Çalışmaları.


ÖZEL D., BİLĞİÇ ALKAYA D.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri