Gelişimsel Nöropsikiyatri ile Yapay Zekanın Buluşması: Tanı, takip ve tedavide neler değişecek?


Arman A.

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49

Abstract

Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman

aarman@marmara.edu.tr

Başlık:

Gelişimsel nöropsikiyatri ile yapay zekanın buluşması: Tanı, takip ve tedavide neler değişecek?

Yapay zekâ çalışmalarının amacı kısaca bir bilgisayarın ya da bir robotun insan zekâsına benzer bir şekilde kendi kendine hedefler yaratan, problem çözümleme, öğrenme, fikir yürütme, iletişim kurma özelliklerine sahip özerk bir sistem yaratmaktır. Bu amaca ulaşmak için disiplinler arası bir çalışma kaçınılmaz olup, psikoloji, dil bilimi, bilgisayar bilimleri ve sinirbilim alanları birbirine çok daha yakın durmaktadır. Bilişsel, deneysel ve gelişim psikolojisinin makine öğrenme süreçlerine katkısı giderek daha da artacaktır. Halihazırda insan zihninin nasıl çalıştığı ve beyindeki nöronların birbiriyle iletişiminin derinliği hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Nörogelişimsel bakış açısının izdüşümleri, diğer bir deyişle bir bebeğin dünyayı nasıl algıladığı ya da bir ergenin nasıl düşündüğü; “Nöral Ağ” tanımında olduğu gibi makine öğrenmeye ışık tutmaktadır.

Bu sunumda; psikiyatrik belirtilerin yanı sıra, günlük yaşam tercihleri, genel sağlık profili yanı sıra biyobelirteçlerin giderek önem kazanması ve kişiye özel tıp yaklaşımları ile yeni sınıflama metodları tartışılacaktır. Yapay zeka, özellikle ergen beyin-davranış gelişimi, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği hareketlilik bozukluğu, otizm ve şizofreni çalışmaları gündemdeki yerini korumaktadır. Beyin görüntüleme, genetik ve son yıllarda gündemde olan “konnektom” varlığında; çoklu büyük verilerin analizi sayesinde, çocukluk çağı psikiyatrik öncül belirteçlerinin erken dönemde tanınması ardından bireysel kararlar ile tedavi yanıtının kişiselleştirilmesi mümkün olabilecektir.