Aşırı Rezorbe Mandibulada Distraksiyon Osteogenezisi Ve İmplant


ÖZKAN Y. , VANLIOĞLU B., LİAJE A., ÖZKAN Y.

TDB 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 14 - 16 Haziran 2007