Retina Görüntülerinde Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu nun Bilgisayar Destekli Tespiti


ÇALIK BAYAZIT E., DOĞAN B. , UÇAN O. N.

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı(SIU 2015), 16 - 19 Mayıs 2015