Çocukluk çağındaki mitral kapak prolapsusunda aortik elastisite ve karotis intima media kalınlığı.


EROLU E., İBİS Z., ŞAYLAN ÇEVİK B. , AKALIN F.

ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey