İsmail Hakkı Bursevî’nin Döneminde Tartışılan Konulardan Firavun’un İmanı Meselesi ile İlgili Görüş ve Değerlendirmeleri (XVIII. Yüzyılda İbnü’l-Arabî’yi Tartışmak: İsmâil Hakkı Bursevî’nin Firavun’un İmanı Meselesine Yaklaşımı)


NAMLI A.

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Alimler, Eserler, Meseleler Uluslararası Sempozyumu (Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf), 8 - 10 Aralık 2017, ss.475-490

  • Sayfa Sayıları: ss.475-490